Her Royal Highness Crown Princess Katherine is celebrating her birthday together with her family in Belgrade, Serbia.

Crown Princess Katherine warmly thanks everyone who sent congratulations for her birthday.

Njeno Kraljevsko Visočanstvo Princeza Katarina danas proslavlja rođendan zajedno sa svojom porodicom u Beogradu.

Princeza Katarina srdačno zahvaljuje svima koji su joj čestitali rođendan.