4M8A8164

Her Royal Highnesses Crown Princess Katherine delivered a donation to the “Vozdovac” home for elderly within the Gerontology Center Belgrade. The delivery was also attended by Mr. Ivan Jezdic, manager of the “Vozdovac” Home, Mrs. Georgina Kirali, Chairperson of the Organizing Committee and her husband, Mr. Richard Sereda from Lifeline Canada Humanitarian Organization (https://lifeline-canada.org).

The funds for the purchase of 40 hospital beds, mattresses, beddings, linen, towels, food and diapers were raised at a charity event “Tea at the Tower” in Ontario, Canada.

“My husband, Crown Prince Alexander and I, are glad to help your Home as much as we can, through humanitarian events”, said Crown Princess Katherine in her address.

The event was organized in cooperation with the Lifeline Canada Humanitarian Organization, whose patron is Crown Princess Katherine, as well as with Mrs. Georgina Kiraly, the Chairman of the organizing committee and her husband, Mr. Richard Sereda. Funds raised were 18,400 euros.

FONDACIJA PRINCEZE KATARINE I HUMANITARNA ORGANIZACIJA LAJFLAJN KANADA POMOGLI DOMU ZA STARE „VOŽDOVAC“

Beograd, 23. jun 2017 – Njeno Kraljevsko Visočanstvo Princeza Katarina uručila je pomoć Domu „Voždovac“ pri Gerontološkom centru Beograd. Isporuci su prisustvovali i g-din Ivan Jezdić, upravnik Doma „Voždovac“, g-đa Georgina Kirali, predsednica organizacionog odbora i njen muž, g-din Ričard Sereda iz humanitarne organizacije Lajflajn Kanada (https://lifeline-canada.org).

Sredstva za nabavku 40 bolničkih kreveta, dušeka, posteljina, natkasni, peškira, hrane i pelena prikupljena su na humanitarnom događaju “Tea at the Tower” u aprilu u Ontariju u Kanadi.

„Moj suprug, Prestolonaslednik i ja, ćemo sa zadovoljstvom pomagati vašem Domu, koliko god je moguće, kroz ovakve i slične humanitarne događaje,“ rekla je Princeza Katarina u svom obraćanju.

Događaj je organizovan u saradnji humanitarne organizacije Lajflajn Kanada čiji je pokrovitelj Princeza Katarina i gospođe Georgine Kirali, predsednice organizacionog odbora i njenog supruga g-dina Ričarda Serede. Tom prilikom prikupljena su sredstva u visini od 18.400 evra.

4M8A8472 4M8A8254 4M8A8162 4M8A8196